Coven Ardanos

Opleiding in het Priesterschap van de Wicca

De opleiding in het Priesterschap van de Wicca


Wij bieden een uitgebreide en gedegen opleiding tot heks, waarbij je, fase na fase, steeds verder doorstroomt naar de kern van de groep, de coven zelf. De opleiding kent twee vormen; regulier en long distance. 


  • Regulier opleidingstraject: 


Dit traject is voor een ieder die binnen een uur reisafstand van Utrecht woont, en dus alle reguliere bijeenkomsten kan bijwonen. Je begint met de Basislessen die je krijgt op PDF, en deze maak je thuis. Alle lessen zijn aangevuld met meditatie-oefeningen en opdrachten waarvan je huiswerk inlevert. Daarnaast zijn er in basis 20 bijeenkomsten per jaar, tweemaal per maand op de donderdagavond in Utrecht in huiselijke sfeer. 


  • Long distance opleidingstraject: 


Voor mensen die verder dan een uur rijden van Utrecht wonen is er de mogelijkheid om een long-distance traject te volgen. Hierbij worden dezelfde lessen doorlopen als bovenstaand wordt omschreven, maar komt iemand minimaal 2 keer per jaar een aantal dagen over naar Utrecht voor de praktische kant van de opleiding.


De structuur van de coven


Wij zijn een hiërarchisch opgebouwde groep, met een binnenring, de coven die bestaat uit ingewijde heksen, en een buitenring, waar alle nieuwe mensen instromen en starten met de opleiding. In de buitenring vind je de fasen van Zoeker, Aspirant en Roedi. Vanaf Neofiet ben je gedeeltelijk onderdeel van de coven, en vanaf Eerste Graad volledig. De buitenring noemen we ook het outer court en heet Ciáran, maar valt dus onder de paraplu van het inner court; Coven Ardanos. Natuurlijk is er na de Eerste Graad de mogelijkheid om door te gaan voor de Tweede en Derde Graad, maar de details daaromtrent worden pas na de Eerste Graad bekend gemaakt aan de leerling.


Hiërarchie is een woord wat voor veel mensen een negatieve bijklank heeft, en dat is jammer en komt meestal door een verkeerd begrip van het woord. Hiërarchie in een magische groep is noodzakelijk om de energieën goed over de verschillende niveaus te verdelen. Het heeft niets te maken met machtsverschil tussen ingewijde of oningewijde of opleider of leerling, het betekent veeleer dat de mensen die verder zijn ook meer verantwoordelijkheden dragen, en dat is voor jou als leerling heel fijn, want dat betekent dat je daarop kunt leunen, en dus stap voor stap mag leren. Alleen in de rituelen is er een waarneembare hiërarchie, wat betekent dat er een duidelijke taakverdeling is; vergelijk het met het functioneren van een bijenkolonie; alle functies en taken zijn even belangrijk en hebben elkaar nodig. Ondanks een taakverdeling gaan we altijd gelijkwaardig met elkaar om, in een sfeer van wederzijds respect. We willen samenwerken in een atmosfeer van oprechte waardering voor elkaar, waarbij we aandacht hebben voor elkaars positieve punten. Dit alles draagt bij aan een voedende omgeving waarin je kunt leren en groeien.


Confrontaties in het leerproces


'Wicca is geen traditie van bloemetjes en vlindertjes'. Wat met deze stelling wordt bedoeld is dat Wicca ons altijd uitdaagt onze horizon te verbreden en onze grenzen te verleggen. Dit kan gepaard gaan met heftige confrontaties met jezelf, en dit kan weerstand oproepen. Dit is volkomen normaal en een teken dat je je aan het ontwikkelen bent. Iedere vorm van groei, wat betekent dat het oude wordt losgelaten om ruimte te geven aan het nieuwe, vraagt offers en deze zullen tot inzichten leiden. Herken dit als het zich aandient, en geef dit ook ruimte in de uitwerkingen van je opdrachten. Het is een belangrijk aspect van je groeiproces wat iedereen vroeg of laat tegenkomt.


Jouw stappen op het pad van de Wicca


Tijdens de lessen wordt veel kennis overgedragen en ook in de praktijk gebracht. Je leert om goed te aarden en je krijgt een gedegen basiskennis van Wicca, en ook van andere onderwerpen die raakvlakken hebben met religie, magie, spiritualiteit en heling. Bij iedere les zitten meditatie-opdrachten die je psyche stap voor stap trainen. De opleiding legt de basis voor een gedegen persoonlijke ontwikkeling, en er is veel aandacht en begeleiding voor een ieder. Dit is in de vorm van schriftelijke feedback, telefonische nabespreking en tijdens de bijeenkomsten. 


Zolang je je verbindt aan Ardanos gaan wij er vanuit dat je geen andere magische leerweg volgt. De reden hiervoor is ten eerste dat wij verwachten dat je je volledig in zult zetten voor deze ontdekkingstocht en ontwikkelingsweg; ten tweede is het een voorzorg om loyaliteitsconflicten te voorkomen; en ten derde waarborgt het dat je proces zuiver verloopt zonder inmenging of belemmeringen vanuit andere paden. Niet alle magische en/of spirituele wegen zijn namelijk zomaar met elkaar te combineren.


De structuur van het opleidingstraject


Omdat wij breed opleiden duurt onze opleiding langer dan bij andere covens. Wij gaan uit van het principe dat grond eerst gevoed moet worden voordat er kan worden gezaaid. Daarna begint het verzorgen, en zaaien in goede bodem zorgt voor rijke vruchten.


Hier onder staat in grote lijnen de structuur en inhoud van de opleiding:


  • " 1e fase: Zoeker

(duur: 6 basislessen & bijlagen, ± 4 maanden)

Onderwerpen: Magische Cirkel, Elementen, Ethiek, Pentagram, Godin en God.


Als Zoeker kom je bij ons binnen in de buitenring, dit is het outer court en deze groep heet Ciáran. Je krijgt de eerste basislessen over Wicca, en onderzoekt of het bij je past. Het accent ligt op het leren kennen van de lesmethode, de theorie, en de groep.


  • " 2e fase: Aspirant

(duur: 12 lessen, ± 12 maanden)

Onderwerpen: Jaarwiel, cyclus van de Godin, cyclus van de God, processen van geboorte, groei, oogst, verval, sterven en wedergeboorte, basismeditatievaardigheden met de Tarot.


Na de basis ga je verder met de Aspirantlessen, 12 stuks, die iedere maand uitleg geven over de cyclus van het Jaarwiel. Het accent ligt op ervaren en doen. Je gaat meer praktisch aan de slag, en leert de eerste meditatievaardigheden. In deze periode ga je ook een Toewijding doen, een ritueel waarin je zelf de krachten van de Natuur in je leven uitnodigt om je te ondersteunen op je verdere weg.


  • " 3e fase: Roedi

(duur: 8 lessen, ± 12 maanden)

Onderwerpen: Lucht, Vuur, Water, Aarde, Godin, God, tools, dagelijkse meditatiediscipline, altaarindeling, rituele handelingen, diepgaande uitleg over de basis van de westerse magische tradities en de basis van Wicca.


Na de Aspirantlessen kom je voor een belangrijke keuze te staan: 'vervolg ik mijn weg en kies ik voor het Pad tot inwijding in de Wicca?' Zo ja, dan word je beëdigd tot Roedi en ga je beginnen met het opbouwen van de fundamenten van het 'huis' van je Priesterschap. Deze fundamenten bestaan uit je persoonlijke ervaringen binnen dit traject. De nadruk ligt op ontwikkeling, contact en bewustwording.


  • " 4e fase: Neofiet

(duur: 10 lessen, afhankelijk van je proces 1,5 tot 2 jaar)

Onderwerpen: de mysteriën van de Aarde, de mysteriën van de Maan, het proces van een coven, alle basis rituele handelingen en teksten.


Na het afronden van de Roedilessen volgt de inwijding tot Neofiet, en dit maakt je een leerling-heks. Je treedt gedeeltelijk toe tot de coven, en vervolgt je leerweg tot je zover bent om de Eerste Graad te ontvangen. Hier ga je het 'huis' van je Priesterschap verder uitbouwen. Je maakt als het ware een verbinding tussen Hemel en Aarde met jezelf als middelpunt.


  • " 'Eindpunt': Eerste Graad


Vanaf dit moment ben je ingewijd en volledig lid van de coven. Eindpunt staat tussen aanhalingstekens en dit is niet zonder reden, want na de Eerste Graad volgt de rest van de training binnen de coven. Deze informatie wordt niet naar buiten gebracht, maar denk eraan dat 'initiatie' betekent dat er een nieuwe fase begint. Het is dus geen eindpunt, maar een beginpunt.


De bewering dat opleiding in de Wicca een jaar en een dag duurt, mag je van ons loslaten. 'Een jaar en een dag' is slechts een richtlijn voor de periode die minimaal tussen inwijdingen hoort te zitten. Ons voortraject van Basis en Aspirant duurt zo'n 1,5 jaar. Daarna kies je of je echt verder wilt in het Priesterschap, en dan na een jaar treed je als Neofiet gedeeltelijk toe tot de coven. Dan zal je verdere opleiding tot Eerste Graad volgen. Afhankelijk van je eigen proces kan dit 1,5 tot 2 jaar duren, maar dit is een richtlijn. Vanaf de Eerste Graad heb je toegang tot alle verdere opleidingsmogelijkheden, waaronder verdere training tot Tweede en Derde Graad.


Of je daadwerkelijk dit volledige pad zal bewandelen, is afhankelijk van jouw eigen inzet en proces. Een inwijding is dus nooit gegarandeerd, want zo werkt het gewoonweg niet. Natuurlijk zullen we vanuit Coven Ardanos alles aanreiken om hier de voorwaarden voor te scheppen, maar of het zover komt ligt volledig in je eigen handen. Heb je na dit hele verhaal nog interesse, dan is dat in ieder geval hoopgevend.


Kosten


De prijzen voor de lessen worden per leerjaar (september t/m augustus) vastgesteld.

Per september 2017 zijn de prijzen als volgt:


Basislessen € 5,-

Aspirantlessen € 6,-

Roedilessen € 8,-

Neofietlessen € 11,-


Per leerjaar (20 bijeenkomsten) wordt er een bijdrage gevraagd, en voor leerjaar 2017/18 is dit € 50,-. Dit wordt voor het begin van het leerjaar voldaan. Restitutie van dit bedrag is niet mogelijk. Als je long distance leerling bent hoef je deze bijdrage niet te voldoen.


Zodra je bij ons met de opleiding start heb je een aantal dingen nodig waar je zelf voor moet zorgen. Een witboek of schrift voor aantekeningen, een zelfgemaakt gewaad van een eenvoudige bruine stof en een Rider-Waite Tarotdeck. Andere dingen zoals tools e.d. komen pas later in de opleiding aan bod en dit wordt in de lessen vanzelf aangegeven.

Hetgeen wat je financiëel bijdraagt is onderdeel van wat de Romeinen het pax deorum noemden; de Goddelijke vreedzame orde. Deze orde werd in stand gehouden door voor de Goden te zorgen in de vorm van offerandes. Deze bestonden uit voedsel, geld, baden, aankleding, wierook, gebeden en rituelen, en in ruil hiervoor zorgden de Goden voor de mensen. Je financiële bijdrage is op dezelfde manier een onderdeel van de balans tussen de leerling en opleidingsplaats, net als je inzet en toewijding trouwens. Echter zegt de Godin in de Charge, een rituele tekst in de Wicca, dat ze geen offergaven eist, wat betekent dat ze niet meer vraagt dan wat nodig is. Daarom dekken de bijdragen ook net de onkosten die gemaakt worden voor de rituelen, bijeenkomsten, en de lesvoorbereiding en persoonlijke begeleiding.


Wij wensen je veel zegeningen op je pad, en hopen dat je jezelf mag ontplooien in het aanschijn van Goden en mensen. Voel je je geroepen bij ons de opleiding te doen, kun je een voorstelbericht sturen via het kopje 'Contact'.