Coven Ardanos

Opleiding in het Priesterschap van de Wicca

Belangrijk!

Als je nog steeds interesse hebt in onze opleiding is het noodzakelijk de volgende punten goed te lezen en in overweging te nemen. Als je contact opneemt om je aan te melden voor de opleiding, gaan we ervan uit dat je onderstaande goed gelezen hebt, het begrijpt, en ermee akkoord bent. Heb je vragen hierover, stel ze dan bij aanmelding.

1. Wij zijn een Wicca coven met een traceerbare inwijdingslijn tot aan Gerald Gardner, via onder andere Alex Sanders. De opleiding leidt, bij voldoende inzet en goed resultaat, tot inwijding in het Priesterschap van de Wicca in onze coven (Eerste Graad), en in een breder perspectief, de Wiccagemeenschap in het algemeen. Wanneer er sprake is van ambitie om zelf een eigen coven te starten kan in overleg de opleidingsweg vervolgt worden voor een Tweede en Derde Graad.

2. Wij bieden jou onze tijd, inzet, gastvrijheid, vertrouwen, kennis, ervaring en onze eerlijke feedback. Wij verwachten dat jij vanuit dezelfde mentaliteit de opleidingsweg bewandelt, je vragen stelt, en je eigen ethiek ontwikkelt op basis van wat je vanuit het opleidingstraject aangeboden wordt.  

3. Als je snelle antwoorden zoekt, en wilt dat alles je op een presenteerblaadje wordt aangeboden, ben je bij ons aan het verkeerde adres. We verwachten een open houding, dat je leerbaar bent, en de discipline opbrengt om iedere volgende les te 'verdienen' op basis van je inzet. We zoeken geen gehoorzame volgelingen, maar weldenkende mensen die getuigen van volwassenheid en intelligentie. 

4. We staan open voor een ieder vanaf 18 jaar die zich aangetrokken voelt tot de opleiding in Wicca, en in het bijzonder de leerweg die Coven Ardanos aanbiedt. We maken bij de selectie van leerlingen geen onderscheid in geslacht, seksuele voorkeur, huidskleur of andere persoonlijke kenmerken. Wel is het belangrijk dat je gezondheid, lichamelijk en geestelijk, je toestaat naar bijeenkomsten te komen, een meditatiediscipline op te bouwen en de gegeven opdrachten te maken.


5. Toelating is alleen mogelijk na een telefonische oriëntatie, en bij voldoende gemeenschappelijke grond een persoonlijk kennismakingsgesprek. In het geval van de long distance training is een persoonlijk gesprek op basis van praktische gronden vaak niet mogelijk, in dat geval wordt het verloop van het Basistraject gezien als een 'proefperiode', waarbij zowel opleider als leerling kunnen ervaren of het voldoende 'klikt'.


6. Het is in alle gevallen belangrijk dat er een wederzijdse 'klik' is. Dit is iets heel subjectiefs, maar van groot belang. Als de klik er niet is, betekent dat niet persé dat de traditie niet bij je past, maar dat Ardanos niet de groep voor jou is. Zo nodig willen we dan helpen om een groep voor je te vinden waar je wel op je plek bent.


7. Het instapniveau is voor beginners. Maar het heeft de voorkeur als je al het een en ander gelezen hebt over Wicca. Zie de boekenlijst voor aanbevolen literatuur.


8. De bijeenkomsten zijn per 1 september 2017 op donderdag en de deur gaat open vanaf 19:15 uur en we starten als iedereen er is, uiterlijk om 19:30 uur. We eindigen tussen 22:00 en 23:00 uur. We hebben in basis 20 bijeenkomsten per jaar. In juli en augustus houden we een zomerstop met het outer court. De covenrituelen gaan wel door.


9. Voor iedere bijeenkomst neem je wat te eten en drinken mee als bijdrage.


10. Je hebt een schrift of witboek nodig als Magisch Dagboek (MD) voor aantekeningen en meditatieverslagen, etc. Dit neem je altijd mee naar de bijeenkomsten.


11. Voor iedere bijeenkomst neem je een douche, zodat je lichamelijk en energetisch schoon bent. Zorg voor prettig zittende kleding waarin je niet belemmert wordt in je ademhaling en beweging.


12. In principe ben je altijd aanwezig. Ziekte en situaties van overmacht zijn een geldige reden voor absentie. Dit graag zo spoedig mogelijk melden. Andere redenen zoals (een lange) vakantie bv. graag even bespreken.


13. Alles wat in de groep tijdens de bijeenkomsten gebeurt en wordt besproken blijft binnen de groep. Ook nadat je ons hebt verlaten. Je praat hierover nooit met derden. 'Wat binnen de Cirkel gebeurt, blijft binnen de Cirkel!'


14. Je vertelt nooit aan derden wie er in de groep zitten. Dit is schending van andermans privacy.


15. Coven Ardanos behoudt te allen tijde het recht om de opleiding van een leerling te beëindigen als het niveau van de leerling niet toereikend is, of als iemand niet (voldoende) aansluiting in de groep kan vinden, of om vergelijkbare redenen.


16. Je bent vrij om ons te verlaten mocht je tot de ontdekking komen dat de groep of de leerweg niet bij je past. Zodra je bij ons stopt uit eigen beweging, of moet stoppen (zie punt 15), ongeacht de reden, vervallen vanaf dat moment al je rechten op het lesmateriaal wat binnen Coven Ardanos en outer courtgroep Ciáran verstrekt wordt.


17. Al het lesmateriaal wat binnen Coven Ardanos en outer courtgroep Ciáran verstrekt wordt mag niet zonder toestemming verspreid worden of voor andere doeleinden worden aangewend dan je persoonlijke ontwikkeling. Dit geldt ook voor al de geleerde handelingen, meditaties, ritueel en teksten.


18. We komen samen in een sfeer van wederzijds respect. Er wordt naar elkaar geluisterd en we accepteren elkaar zoals we zijn. Er is ruimte voor ons allemaal. Wij tolereren geen aanstootgevend of provocerend gedrag. We willen een positieve sfeer waarin we elkaar ondersteunen op dit toch al uitdagende pad. 


19. Als er sprake is van psychische aandoeningen en eventueel gebruik van medicatie die de psyche beïnvloedt zoals antidepressiva, etc., willen we daar graag van op de hoogte zijn. Dit kan betekenen dat we je niet aannemen, aangezien een stabiele psyche een basisvereiste is. Dit beoordelen we op individuele basis. Eerlijkheid hierin wordt zeer op prijs gesteld, wij kunnen geen verantwoording nemen voor je leer- en ontwikkelingsproces als we niet (voldoende) op de hoogte zijn van je persoonlijke gezondheidstoestand.


20. Wat drugs betreft hanteert Ardanos een zero tolerance beleid, en dit geldt ook voor cannabis. Drugs en de Wicca opleidingsweg gaan niet samen.


21. Op de bijeenkomsten is roken binnen niet mogelijk, en er is geen mogelijkheid om tussendoor buiten te roken. Je zult dit dan voor of na de bijeenkomst moeten doen.